Nattstjärnorna/The night stars

When Tom’s dad dies, Tom and his mom move into the house next to his grandfather’s. In the new house,there is nothing reminding them that dad existed. Mom just chops wood all day and in Tom’s belly there is a wound that makes it impossible to play or laugh. One day he finds some little creatures behind the house who are freezing and very hungry. He must save them!
Picturebook written by Ylva Karsson, published autumn 2017 by Urax publishers.

”Tims kraftfulla sätt att haka fast i sin hopkrympta fantasi och rädda sig själv genom att rädda de som är ännu mindre och trasigare än han, är så fint livsbejakande. ”Stina Nylén om Nattstjärnorna i GP:http://www.gp.se/kultur/kultur/hur-man-r%C3%A4ddar-sig-genom-sorgen-1.5010171

”Nattstjärnorna är en stark och vacker bok som dröjer sig kvar”. Jonna Fries i BLT:http://www.blt.se/kultur/stark-bilderbok-om-sorg-och-karlek/

Hanna Höglund skriver personligt och drabbande i Expressen om hur Nattstjärnorna landar i hennes egen sorg:https://www.expressen.se/kultur/har-ar-bilderboken-till-barnen-som-forlorar-sina-foraldrar/